You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfından...

Kalkınmada ve güçlü toplumlar oluşturulmasında kadınların öncülüğünün desteklenmesi için; Ekomik Güçlendirme Programı

Ekonomik Güçlendirme Programı


Kalkınmada ve güçlü toplumlar oluşturulmasında kadınların öncülüğünün desteklenmesi için;
•    Tabandaki kadınların kendilerinin, ailelerinin ve içinde yaşadıkları toplulukların yaşam koşullarını iyileştirmeleri için ekonomik yaşama daha aktif bir şekilde katılım göstermesini destekliyoruz,
•    Mülteciler gibi kadınlar arasında ekonomik olarak en fazla dışlanan gruplar dahil, başarılı ve yenilikçi ekonomik girişimler yaratmalarına imkan sağlamak için kadınların sürdürülebilir iş modellerine ve ilgili iş desteğine erişimleri arttırıyoruz,
•    Tabandaki kadınları tüm tedarik zincirlerine dahil edecek, daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde iş yapacak ve kâr yapma ve elde ettikleri kârları harcama yöntemleri ile ilgili olarak daha fazla hesap verebilir nitelikte özel sektör aktörlerinin sayısını arttırmaya çalışıyoruz.

Yeni Ürün ve İş Geliştirme


KEDV, kadınların mevcut becerileriyle üretebilecekleri, pazarda talep olan yeni ürünler geliştirmekte, yerel ekonomik olanakları araştırarak iş fikri geliştirmeleri ve ortak işler kurmaları için eğitim ve izleme desteği vermektedir.
KEDV bugüne kadar: Kadınlarının aksesuar, ev tekstili, hediyelik eşya, gıda, sabun, hediyelik kutu üretimi, catering, 2. el eşya satışı, çocuk bakım ve eğitim hizmetleri, lokanta, misafirhane, organik tarım, bitki kurutma vb. alanlarda ortak iş kurmalarına destek verdi. Ve yaklaşık 7600 kadın bu hizmetlerden yararlandı. Ayrıca girişimci kadınlar için bir iş portalı açtı.